۱۳۹۰ مهر ۲۱, پنجشنبه

از مبارزه کارگران در ايران براى امنيت شغلى و تشکل دفاع کنيم


آزادیخواهان

احزاب، سازمانها و فعالین دفاع از جنبش کارگری

اعتصاب متحدانه کارگران پيمانى پتروشيمى دستاوردهای بزرگی برای طبقه کارگر داشت. زیرا که  خواسته های آنها خواسته طبقه کارگر ایران است. خواست حذف پیمانکاران وانعقاد قرار داد مستقیم و جمعی، رد قراردادهای سفید امضا و موقت و همچنین تدارک برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری از مسائل عمده جنبش کارگری در حال حاضر است. طرح این مسائل از طریق یک اعتصاب همراه با ایجاد صندوق کمک به اعتصاب از دستاوردهای این اعتصاب است. پیام این اعتصاب در سطح وسیع پخش شده است. 

با توقف این اعتصاب اما مبارزه کارگران برای خواسته ها ادامه دارد. کارگران زندانی همچون ابراهیم مددی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و ... هنوز در شرایط وخیم و غیر انسانی به بند کشیده شده اند. اوضاع مشقت بار اقتصادی، بیکاری وگرانی بیداد میکند. حق هرگونه اعتراض و تشکل یابی مستقل بشدت سرکوب میشود. کودکان کار در چنگال فقر و فحشا دست و پا میزنند. شورا از خواست کارگران پتروشیمی که خواست طبقه کارگر ایران است قاطعانه حمايت ميکند. لغو قراردادهای موقت وسفید امضا، حذف پیمانکاران و رد هرگونه مانع در ایجاد تشکل های مستقل کارگری و... را باید به سرمایه داران و دولتشان تحمیل نمود. کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بدون قید و شرط بايد آزاد شوند.

شورا همه سازمانها و نیروهای آزادیخواه را که نگران سرنوشت جنبش کارگری هستند به شرکت فعال در تظاهرات 15 اکتبر دعوت ميکند.

در ضمن  همین روزعلیه سرمایه تظاهراتی در میدان سرگل از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر برگزار میشود ما بعد از تظاهرات جلوی سفارت به این تظاهرات می پیوندیم .شرکت در این تظاهرات برای مقابله علیه قدرت های حاکم بر جهان  وسرمایه داران از نظر شورا بسیار مهم است

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی٬ زنده باد سوسیالیسم

15 اکتبر ساعت 14 جلوی سفارت ایران در استکهلم

آدرس سفارت: Elfviksvägen 76, LIDINGÖ. Buss – 212 213, 204 från Ropsten.


شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم

www.shora.se     shoraye1@gmail.com    Mobil: 0701502011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر