۱۳۹۷ مهر ۲۹, یکشنبه

مصاحبه با تراب قسمت دوم

مصاحبه با تراب قسمت دوم








این ویدئو قسمت دوم مصاحبه انجام شده از طرف جمع قدم اول با رفیق تراب ثالث است که در قسمت های مختلف با موضوع "نیاز های جنبش کارگری" با سه موضوع زیر مجموعه فوق با عناوین وضعیت طبقه کارگر و دشمنان این طبقه ، تشکل سراسری کارگری و حزب انقلابی طبقه کارگر صورت گرفته است که به دلیل طولانی بودن به قسمت های مختلف تقسیم شده به جنبش کارگری و جنبش انقلابی تقدیم می شود تا شاید روزنه برای خروج از بن بست کنونی باز شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر