۱۳۹۷ شهریور ۱۸, یکشنبه

بیانیه 158کارگران،زحمتکشان ، مردم شریف و آزاده ایران
  
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جنایتی دیگر آفرید و درسحر گاه روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ سه تن از زندانیان سیاسی به نام های رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی را در زندان رجایی شهر کرج به جرم عدالت خواهی و مبارزه با رژیم جهل و جنایت اسلامی سرمایه به جوخه اعدام سپرد.

 شهریور یادآور قتل عام زندانیان سیاسی در بیداگاههای رژیم اسلامی /شهریور یادآور به قتل رسیدن شاهرخ زمانی و شهریور ماه اعدام رامین و زانیار و لقمان ... و شهریور ماه ویرانی رژیم جهل و جنایت اسلامی سرمایه.

این رژیم جهل و جنایت که اکنون تحت فشار اعتراضات توده ای به زانو در آمده، مذبوحانه سعی نمود با اعدام زندانیان سیاسی مبارزات مردم را به باد تمسخر گرفته و نمایش اقتدار پوشالی بر پا نماید، اما باید بداند که مردم به پا خواسته دیگر مرعوب جنایات این رژیم منفور نخواهند شد و  تا سرنگونی جمهوری اسلامی از پای نخواهند نشست .
با گسترش اعتراضات توده ای، با سازماندهی در مراکز کار و تولید و با تشکل یابی گسترده و گسترش تشکل ها تا فدراسیون سراسری کارگران و زحمتکشان ، با ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر و سرانجام با یک اعتصاب عمومی در سراسر ایران می توان پوزه این رژیم منفور را برای همیشه به خاک مالید.
کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی بار دیگر ضمن محکوم کردن این جنایت بی شرمانه رژیم منفور اسلامی سرمایه  همدردی عمیق خود را با اعضای خانواده و بستگان این سه زندانی سیاسی اعلام میدارد.
ما براین باوریم که برای پایان دادن به حاکمیت حکومت، دار و درفش اسلامی چاره ای جز سازماندهی و متشکل نمودن طبقه کارگردر ابعاد سراسری و کسب قدرت سیاسی از جانب این طبقه راه دیگری قابل تصور نیست.


نابود باد رژیم جهل و جنایت اسلامی سرمایه .

زنده باد آزادی /زنده باد برابری/زنده باد سوسیالیسمکمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی
18 شهریور 1397

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر