۱۳۹۶ دی ۱۶, شنبه

لیست شماره دو دستگیر شده ها در اعتراضات اخیر در ایران که تکمیل تر از شماره یک است

این لیست برای سازمان عفو بین الملل نیز از طرف کمیته حمایت از ارمانهای شاهرخ زمانی ارسال شده است 
دستکم ۱۰۲ دانشجوی بازداشت شده در تظاهرات مردمی طی یک هفته مشخص شده و همچنین 4 نفر از فعالین کارگری دستگیر شده نیز مشخص شده اند 

۱ – نبی تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۲ – توران مهربان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: ارومیه
۳ – محرم صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: سنندج
۴ – لقمان ویسی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۵ – امید جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۶ – فرشید تاج میری – بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت: همدان
۷ – سهیل آقازاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: تهران
۸ – سها مرتضایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۹ – محمد امین اصانلو – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۱۰ – یاسمن محبوبی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۱۱ – حسام حسین زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران
۱۲ – تارخ ملکی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۱۳ – امین خسروی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۱۴ – علی اسدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۱۵ – میثم شریف – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۱۶ – نگین آرامش – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران
۱۷ – میکائیل قلی راد – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران
۱۸ – سما درخشانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۱۹ – فائزه عبدی پور – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۰ – مجید مسافر – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۱ – محمد خانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۲ – سیاوش امجدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران
۲۳ – محسن شاهسون – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۴ – سینا غفاری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۵ – لیلا حسین زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران
۲۶ – سینا ربیعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۷ – محسن حق شناس – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۸ – پدرام پذیره – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۲۹ – محمد محمدیان – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران

۳۰ – علی مظفری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۱ – مهدی وهابی ثانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۲ – سهیل موحدان – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۳ – آرش آوری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۴ – دانیال ایمان – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۵ – امیر حسین علم طلب – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۶ – مجید اکبری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۷ – محسن ترابی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۸ – کسری نوری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۳۹ – عارف فتحی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۴۰ – محسن میر محسنی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۴۱ – محمد جواهری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: سردشت
۴۲ – محمد شریفی مقدم ریابی – بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت: تهران
۴۳ – امین رضایی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: زاهدان
۴۴ – امید ارسلان پژمان – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: زاهدان
۴۵ – یاسین میرزایی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: زاهدان
۴۶ – محمد احمدیان هروی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: تهران
۴۷ – محسن حق‌شناس – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران
۴۸ – وحید مظهری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه
۴۹ – محمد رضا سروری – بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت: سبزوار
۵۰ – عباسعلی دادی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳دیماه – محل بازداشت: نامعلوم
۵۱- سینا عمران – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران
۵۲- پیمان گراوند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: تهران
۵۳- علی براتعلی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران
۵۴- پوریا خزایی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: تهران

۵۵- احمد صفری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: نهاوند
۵۶ – فرامرز امیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۵۷ – یاسر حبیبی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۵۸ – شمس الدین کاکه ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۵۹ – حمزه رهنما – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۶۰ – آزاد تقی زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۶۱ – غلام علی مصور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۶۲ – ایرج حمیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: ارومیه
۶۳ – یزدان فرج زاده – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۶۴ – سارا جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۶۵ – سلیمان عبدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۶۶ – سامان ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۶۷ – مظفر رحمانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۶۸ – محمد معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۶۹ – لقمان کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۰ – هادی کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۱ – جواد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۲ – فرهاد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۳ – سلمان عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۴ – محمود چمن گل – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۵ – روح الله ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۶ – لاله آقایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۷ – عباس ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۸ – حافظ عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۷۹ – جبرئیل زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۸۰ – علی زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۸۱ – محمود معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
۸۲ – علی شرفی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اهواز
۸۳ – صلاح مزرعه – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ابوحمیظه
۸۴ – نبی مزرعه – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ابوحمیظه
۸۵ – فلاح مزرعه – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ابوحمیظه
۸۶ – عماد دمنی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اهواز
۸۷ – علی اکبر عساکره – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: شادگان
۸۸ – مجید عساکره – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: شادگان
۸۹ – محمود حریزاوی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اهواز

۹۰ – جواد خیبر – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۹۱ – علی حقی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۹۲ – ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه
۹۳ – امید اجلال – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ارومیه
۹۴ – ولی امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۹۵ – جمشید خوش آواز – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: سنندج
۹۶ – بهمن تفضلی نصب – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: دهدشت
۹۷ – بهنام قائدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: دهدشت
۹۸ – علیرضا معینیان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: تهران
۹۹ – قادر دالان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: ارومیه
۱۰۰ – عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۱۰۱ – شهلا وحدت‌پور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: ارومیه
۱۰۲- مهدی توپچی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: تهران

و اسامی فعالین کارگری دستگیر شده از سوی نیروهای امنیتی در تهران و شهرستانها که تا کنون به دست ما رسیده است :
1-         مهدی حسینقلی زاده 2 – علیرضا معینیان 3 – مهدی توپچی 4 – مسلم احمدی بلوطکی

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی
14 دی ماه 13965
freeshahrookh@gmail.com

http://chzamani.blogspot.ca/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر