۱۳۹۱ شهریور ۱۷, جمعه

خبری از زندان مرکزی تبریز


تفکیک فعالین ملی آذربایجان از دیگر زندانیان سیاسی

روز یکشنبه 12/6/1391 در مراسم گرامیداشت کشته شدگان زلزله آذربایجان شرقی تعدادی از شرکت کنندگان  توسط انواع مختلف پلیس جمهوری اسلامی دستگیر شدند هنوز تعداد دقیق دستگیر شدگان را نداریم .
دیروز 16/6/1391 بیست نفر از دستگیر شده ها که سه روز در اطلاعات تبریز بازداشت بودند مستقیما"  به بند 9 زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.
چون در حال حاضر ورود زندانی به زندان تبریز بسیار زیاد شده است بند قرنطینه چندین برابر بیشتر از ظرفیتش زندانی دارد (بیش از 300 نفر در قرنطینه نگهداری می شوند) همچنین بند ویژه یا همان انفرادی ها نیز کاملا" پر شده اند . البته بند های دیگر نیز دچار چنین مشکلی هستند.
سیاست جدید مسئولین زندان تبریز این است که زندانیان مربوط به حرکت ملی و هویت طلب را از دیگر زندانیان سیاسی بخصوص از زندانیان کارگری جدا کنند . طبق اخبار در یافتی کمیته امنیت زندان تبریز در طرح جدید خود دستور داده است زندانیان هویت طلب آذربایجان را در بند کار درمانی نگهداری کنند . در بند کار درمانی دو سالن وجود دارد که یکی از آنها به فعالین هویت طلب آذربایجان تعلق دارد ، طبق اخبار رسیده کمیته امنیت زندان تبریز اعتقاد دارد در صورتی که این زندانیان تحت تاثیر زندانیان کارگری و سیاسی قرار نگیرند قابل کنترل و جذب می باشند در راستای چنین سیاستی است که وقتی در بند کاردرمانی جالی خالی ندارند 20 نفر اخیر را به بند 9 جرائم منتقل کردند.
جمهوری اسلامی از تجربیات چندین دهه حکومت شاه و خودش و بخصوص تجربه دو سه ساله اخیر استفاده کرده است  و اکنون این تجربه را در زندان تبریز با تفکیک فعالین ملی آذربایجان از دیگر زندانیان سیاسی و بخصوص زندانیان کارگری می خواهد فعالین ملی آذربایجان که در درون یک جنبش توده ای حضور دارند را از تاثیرات افکار و اندیشه انقلابی دور نگهدارد در این راستا حتی می تواند از آنها بر علیه دیگر فعالین و انقلابیون سو استفاده کند .
کمیته امنیت  در طرح تفکیک زندانیان سیاسی از فعالین ملی آذربایجان بند کار درمانی و بند 9 را موقتا" به فعالین ملی آذربایجان اختصاص داده است ودیگر زندانیان ساسی را در بقیه بند ها بخصوص بند مالی و بند متادون نگهداری می کند.
گفته شده است برخی از مهمترین دلایل تفکیک فوق این است که بازداشتی های فعالین ملی، رو به افزایش است و زمان ماندن آنها در زندان کوتاه خواهد بود و بیشتر آنها از نظر تئوری و علوم سیاسی در حد مقابله با دیگر زندانیان نیستند و در نتیجه زندان در صورت مخلوط بودن به مرکز آموزش انقلابی تبدیل خواهد شد و با ورود و خروج چند ماهه ای این فعالین و انتقال آگاهی های  مختلف در میان توده ها زمینه رشد و گسترش بیشتری برای مبارزات انقلابی تر در جامعه ایجاد می شود. در همین حال جمهوری اسلامی با تمام توان و استفاده از عوامل مستقیم و غیر مستقیم خود تلاش می کند اختلافات نظری میان فعالین ملی آذربایجان با دیگر فعالین اجتماعی بخصوص کمونیست ها و سوسیالیست ها را به دشمنی تبدیل کند. یکی دیگر از دلایل  تفکیک فوق در این راستا است.
همچنین در اخبار دریافتی آمده است در راستای حمایت از بازماندگان زلزله و اعتراض به دستگیری های 12 /6/1391 روز شنبه 18/6/1391 فعالین و مردم  دست به  اعتراض خواهند زد.یکی از خواسته معترضین در روز شنبه آزادی بدون قید و شرط زندانیا سیاسی خواهد بود در این راستا شرکت تمامی فعالین و انقلابیون در اعتراضات وظیفه انکار ناپذیری است.


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

16/6/1391
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر