۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه

بیانیه 31

اولین ملاقات پس از 25 روز با شاهرخ

پس از تلاش و فعالیت بسیارزیاد خانواده شاهرخ بالاخره روز چهار شنبه 19 /11/1390  توانستند بعد از25  روز با شاهرخ زمانی که همچنان در بند قرنطینه در شرایط بسیار بد نگهداری می شود ملاقاتی داشته باشند . در این ملاقات علی رغم وجود فشار های روحی و جسمی علیه شاهرخ و محمد آنها دارای روحیه بسیار بالای بودند و همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند . همچنین شاهرخ نامه ای دیگری برای دادگاه شعبه 29 دیوان عالی کشور نوشته و ارسال کرده است شماره پرونده آنها در شعبه 29 دادگاه دیوان عالی کشور 900559 است که هنوز هیچ اظهار نظری اعلام نکرده، بنا براین  اگرتشکل ها و نهاد های کارگری ،  نهاد های بین المللی حقوق بشر و آزادیخواهان ، سازمانها و احزاب انقلابی بیشتر تلاش کنند و هرچه بیشتر فشار بیاورند می توانند شعبه 29 دادگاه دیوان عالی کشور را وادار به شکستن حکم صادر علیه شاهرخ زمانی و محمد جراحی نمایند .
کارگران ، دانشجویان ، زنان ، جوانان انقلابی ، تشکل ها ، سازمانها و احزاب انقلابی باید از فرصت در حال گذر پیش رو هر چه زودتر و هرچه بیشتر استفاده کنیم تا تلاش ها و مبارزات عمومی ثمر بدهد و آزادی زندانیان را، یا حداقل کمتر شدن حکم صادره علیه آنها را بدست آوریم.
همچنین خبر دار شدیم که در درگیری روز سه شنبه 18/11/1390 بین اراذل و اوباش با محمد جراحی هیچ اتفاق نا گواری پیش نیامده است .اما همچنان جو بند با طرح و نقشه های از پیش طراحی شده توسط اطاق 37 در بند قرنطینه متشنج و آبستن حوادث می باشد.
لازم به ذکر است که امروز یکشنبه 23/11/1390 شاهرخ زمانی و محمد جراحی نامه دیگری به مسئولین زندان مرکزی تبریز نوشته اند که هرچه زودتر آنها را به بند عمومی انتقال دهند در نامه فوق به مسئولین زندان اعلام کرده اند که اگر به در خواست ما جواب مثبت ندهید فردا دست به اعتصاب غذای نا محدود خواهیم زد و در جواب به انها گفته اند که ما امروز با مسئولین پرونده شما(اطاق 37) جلسه داریم بنا براین صبر کنید با انها به توافق برسیم و شما را به بند عمومی انتقال بدهیم .دوستان و رفقا در این رابطه نیز تلاش و مبارزات ما می تواند کمک حال زندانیان باشد بیاید هر چه بیشتر و متحدانه تر اعتراض کنیم .
پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

23/11/1390


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر