۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

بیانیه 27


بیانیه 27

تنها راه آزادی کارگران زندانی، اقدام مشترک است!!!

با اوج گیری مبارزات کارگران در اقصی نقاط جهان علیه سرمایه داری و افزایش اعتراضات کارگران در ایران رژیم سرمایه داری اسلامی، سرکوب و دستگیری و زندانی کردن رهبران کارگری را به شدت افزایش داده است. هم اکنون دهها تن از کارگران از جمله بهنام ابراهیم زاده، ابراهیم مددی، علی نجاتی، رضا شهابی، شیث امانی، علی اخوان، تعدادی از کارگران ذوب آهن اصفهان، کارگران سنندج و... در زندان به سر می برند. پس از گذشت 14 روز از دستگیری شاهرخ زمانی و محمد جراحی در محل کارشان هنوز آنها در اطاق سه بند قرنطینه که نزدیک 60 زندانی در آن است نگهداری می شوند. بیشتر این زندانیان، معتادان و گرفتاران به انواع مواد مخدر هستند. علی رغم افزایش تعداد زندانیان جیره مواد غذایی افزایش نیافته وکیفیت آن نه تنها بسیار پایین بلکه بیماری زا ست.
پس از اعتراضات شاهرخ زمانی و محمد جراحی به نگهداری آنها در بند قرنطینه و عدم انتقالشان به بند عمومی، مسئول بند لاهوتی گفته است شما زمانی که زندانی بودید و زمانی که موقتا" آزاد شدید از طریق رسانه های غیر قانونی علیه نظام تبلیغ کردید و به برادران وزارت اطلاعات توهین کردید. قابل توجه است که رژیم از هم اکنون این دو زندانی را به خاطر اطلاع رسانی و اعتراضات تشکل ها و نهادهای کارگری زیر فشار و شکنجه قرار داده است ،فراموش نکنیم که این عمل مسئولین زندان موارد زیر را به ما گوشزد می کند :
1- رژیم می خواهد هر کاری انجام می دهد ما ساکت باشیم.
2- فعالیت نهادها و تشکل های کارگری موثر بوده و دشمن را به وحشت انداخته است.
3- عکس العمل رژیم نشان از درستی عمل کرد ما است.
4- رژیم در شرایط کنونی نیاز هر چه بیشتری به وادار کردن نیروهای انقلابی به سکوت دارد .
با توجه به موارد فوق و نزدیک شدن به نمایش انتخاباتی مجلس در ایران و همچنین قریب الوقوع بودن وضعیتی که می تواند برای جامعه ی ایران یک نقطه ی عطف باشد، باید فعالیت متحدانه خود را هر چه بیشتر افزایش دهیم .
ما از تمامی کارگران، فعالین کارگری، تشکل ها، احزاب و گروهها می خواهیم برای افزایش فشار بر رژیم ولایت فقیه و وادار کردن آن به عقب نشینی دست کم برای آزاد کردن کارگران زندانی و زندانیان سیاسی با برنامه ریزی دقیق و متحدانه اعتراضات عملی را هر چه بیشتر گسترش و ارتقاء دهند.
امروز زمانی است که مبارزات در حال اوج گیری است و رژیم تلاش می کند با تهدید، ارعاب وزندان ما را وادار به سکوت کند، اما به یاد داشته باشیم که این عمل اکنون از روی ضعف دشمن است بنابراین هر چه بیشتر متحد شده و هر چه بیشتر با اعتراضات عملی خود اقدام به شکستن طرحهای رژیم سرمایه داری اسلامی کنیم. امروز اگر در اشتراکات متحدانه عمل نکنیم باید پاسخگوی نسل های آینده باشیم و هیچ عذر و بهانه ای نمی تواند توجیه کننده عدم فعالیت متحدانه ما باشد.
با برگزاری آکسیونها، اطلاع رسانی به تمامی نهادهای کارگری و آزادیخواه جهانی و درخواست حمایت و فشار آوردن، عرصه را هر چه بیشتر برای دشمن ضدبشر تنگ نماییم وگرنه او ما را از دور مبارزه خارج خواهد کرد.
کارگران، دانشجویان، زنان، معلمان و جوانان انقلابی:
با توجه به شرایط کنونی و هر چه حادتر شدن مبارزه، طبقه کارگر به اقدامات برنامه ریزی شده جهت آماده شدن و سازماندهی مبارزات در دوره های آتی به نوعی سازماندهی خاص چنین شرایطی که همان تشکیل کمیته و هسته های انقلابی در محل کار و زندگی است نیاز دارد.
لازم است خود را برای یک دوره مبارزه بسیار گسترده و سرنوشت ساز که هر لحظه به آن نزدیکتر می شویم، آماده کنیم در این دوره که تمامی جهان به طور اجتناب ناپذیر در حال ورود به آن هستند بدون تشکل های انقلابی امکان مبارزه وجود نخواهد داشت، پس اکنون باید با گرد آمدن در تشکل های انقلابی مهیا شویم. سرنوشت طبقه کارگر به تشکل پذیری  ،سازمانیابی و سازماندهی امروز ما بستگی تام دارد.


پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی


8/11/1390


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر